Bethard och Fastbet

Under hösten 2018 stod det klart att Fastbet, som lanserades så sent som i oktober 2016, skulle stängas ner helt och hållet. Fastbet hade redan från början gjort sig kända som casinot med generösa bonusar och stora vinster. Trots goda omdömen från recensenterna skulle dock succén utebli och istället för att fortsätta valde Bethard Group, som ligger bakom Fastbet, att lägga ner verksamheten.

Konkurrensen på spelmarknaden har hårdnat under de senaste åren och det har blivit allt svårare för nya uppstickare att ta sig fram i konkurrensen. Det hjälper inte ens om de har företag som exempelvis Bethard i ryggen. Denna typ av sammanslagningar och nerläggningar är någonting vi förmodligen kommer att se mer av då spelmarknaden, som tidigare varit en raket på börsen, tappat farten. Många spelbolag har gjort stora förluster och det innebär att konsolideringar förmodligen kommer bli vanligare. En sammanslagning innebär i många fall att riskerna fördelas mellan företagen och, som i fallet med Fastbet, att spelarna inte så att säga ”ställs på bar backe” i samband med nerläggningen.

Enligt marknadsanalyser ökar riskerna för nerläggningar och sammanslagningar i samband med den nya svenska spellagen som träder i kraft vid årsskiftet 2019. Eftersom Sverige är en av de större spelmarknaderna kommer den nya lagen innebära stora förändringar, framför allt för de mindre företag som kanske inte har möjlighet att skaffa sig svensk licens.

Fastbet stängde sina dörrar för gott den 1 oktober 2018 och dess kvarvarande spelarbas överfördes till systerbolaget Bethard. De få spelare som inte ville följa med över i flytten uppmanades att meddela detta så snabbt som möjligt. Bethard har hittills inte meddelat några som helst planer på att starta upp Fastbet igen utan kommer istället att satsa hårdare på sin kärnverksamhet och den utveckling av spel man planerat tillsammans med nyförvärvet Zlatan.